Privacy verklaring Shieldmaid

Shieldmaid is een praktijk die behandelingen aanbiedt onder de verantwoordelijkheid van Ingrid Lammerink-Burgman.
Als je mijn website bezoekt, een dienst bij mij afneemt, of een reactie plaatst, worden er persoonsgegevens verwerkt, In deze
privacyverklaring kun je lezen welke gegevens ik verwerk, hoe ik dit doe en met welk doel.

Contactgegevens:
https://shieldmaid.nl
ingrid@shieldmaid.nl
Kon. Julianalaan 64,
7711 KN, Nieuwleusen
06 22 88 70 04

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Ingrid Lammerink-Burgman, eigenaar/ Functionaris Gegevensbescherming van Shieldmaid.nl te bereiken
via: ingrid@shieldmaid.nl of telefonisch: 06 22 88 70 04

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende gegevens:

 • Bezoeken van mijn website
  o IP-adres d.m.v. tracking cookies (Burst Statistics) Deze worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en lokaal opgeslagen, dus niet gedeeld met derden.
  o Ik heb commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn diensten te analyseren en waar nodig te verbeteren.
 • Contact
  o Je kunt Shieldmaid bellen, whats-appen, of e-mailen. Hiervoor kunnen de volgende gegevens nodig zijn (afhankelijk van de aard van het contact)
  o Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, inhoud van het bericht
  o Met als doel het kunnen beantwoorden van jouw (aan)vraag.
  o Deze NAW gegevens worden tot maximaal 1 jaar bewaard, nadat je voor het laatst contact met mij hebt gehad. Daarna zal ik jouw gegevens voor dit doel verwijderen.
 • Bezoek aan mijn praktijk/ behandeling
  o Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, medische gegevens die van noodzakelijk belang zijn om een verantwoorde behandeling te kunnen bieden.
  o Met als doel het kunnen uitvoeren van mijn werk, het verwerken van de factuur en om te kunnen communiceren over eventuele vervolg afspraken.
  o Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen voor de belasting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Shieldmaid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shieldmaid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:
We delen jouw persoonsgegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van mijn websites
• Mailservers
• WordPress
• Boekhouder
• Boekhoudprogramma

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Shieldmaid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Shieldmaid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shieldmaid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingrid@shieldmaid.nl . Shieldmaid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Shieldmaid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ingrid@shieldmaid.nl 

× Berichtje?